Podmínky spolupráce

Obecné

 • Zařazení do nabídky je zcela zdarma.
 • Hradí se jen sjednaná provize při realizaci pobytu.
 • Nevyžadujeme exkluzivní rezervaci objektu pro náš systém.
 • Ubytovatelé mohou kdykoliv upravovat svoji prezentaci v extranetu.
 • Umíme napojit Váš kalendář obsazenosti na náš systém (pomocí kalendáře e-chalupy, xml, google kalendář, ical atd.).
 • Ubytovatel se zavazuje provádět pravidelné aktualizace k objektu, cenám i obsazenosti (pomocí extranetu nebo automaticky pomocí xml).
 • Není vyžadována smlouva – registrace pouze on-line.
 • Jedná se o zprostředkovatelský vztah (viz Obchodní podmínky).
Prezentace objektu je dána pevnými pravidly, ale každý ubytovatel může efektivitu své prezentace výrazně ovlivnit kvalitou popisu, fotografií, videí, pravidelnou aktualizací obsazenosti, tvorbou zajímavých balíčků, případnou úpravou nastavení vzájemných podmínek spolupráce (výše provize).

Platby za pobyty a za storno

 • Klient hradí prvotní rezervační zálohu (jejíž výše se rovná sjednané provizi) prostřednictvím Régio Internet Marketing a zbývající částku pak klient hradí přímo ubytovateli.
 • Ubytovatel může požadovat po klientovi zálohu, kterou je klient povinen uhradit dle dohodnutých podmínek.
 • U pobytů na poslední chvíli hradí klient celou částku přímo ubytovateli a Régio si následně provizi vyfakturuje.
 • V případě, že klient pobyt stornuje, je povinen uhradit stornopoplatky ubytovateli dle nastavených podmínek.