Podmínky spolupráce

Obecné

 • Zařazení do nabídky je zcela zdarma.
 • Hradí se jen sjednaná provize při realizaci pobytu.
 • Nevyžadujeme exkluzivní rezervaci pokojů (kontingentu) pro náš systém.
 • Ubytovatel se zavazuje provádět pravidelné aktualizace k objektu, cenám i obsazenosti (pomocí extranetu nebo automaticky pomocí xml).
 • Není vyžadována smlouva – registrace pouze on-line.
 • Jedná se o zprostředkovatelský vztah (viz Obchodní podmínky).
Prezentace objektu je dána pevnými pravidly, ale každý ubytovatel může efektivitu své prezentace výrazně ovlivnit kvalitou popisu, fotografií, videí, pravidelnou aktualizací obsazenosti, tvorbou zajímavých balíčků, případnou úpravou nastavení vzájemných podmínek spolupráce (výše provize).

Platby za pobyty a za storno

 • Klient platí prvotní rezervační zálohu (její výše se rovná sjednané provizi) prostřednictvím Régio Internet Marketing a doplatek přímo na místě u ubytovatele (recepce, majitel chaty ap.).
 • Ubytovatel může ve stanovených případech (vyšší cena pobytu, rezervace s velkým předstihem ap.) požadovat po klientovi zálohu.
 • U pobytů na poslední chvíli hradí klient celou částku přímo na recepci a Régio následně provizi vyfakturuje.
 • Je možné sjednat další způsoby plateb.
 • V případě, že klient stornuje pobyt, hradí stornopoplatky dle nastavení přímo ubytovateli.

Bonita objektu (ovlivňuje pořadí zobrazování v nabídce)

 • Výše poskytnuté provize.
 • Pravidelnost a kvalita aktualizace obsazenosti.
 • Míra konverze (úspěšnost rezervací).
 • Kvalita a úplnost prezentace – kvalitní fotografie, popisy, balíčky.
 • Výsledky recenzí klientů.

I přesto, že zařazení objektu do systému je zcela zdarma, má ubytovatel možnost využít placených služeb. Podrobnosti naleznete v ceníku.